میگویند نوشته ها از گفته ها معتبر ترند ...


دوازده هزار نامه ی دعوت نوشتند،

ولی با بیش از سی هزار نیزه و شمشیر به استقبال رفتند !

آقای من ، راز بی نشانی بودن ات را اکنون میفهمم ؛

کاش نامه هایی که تمبر صداقت نداشتند هیچگاه به نشانی نمی رسیدند ...


هیئت مذهبی جنت الحسین بیلند منبع اصلی مطلب : هیئت مذهبی جنت الحسین بیلند
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : نوشتیم و گفتیم ولی...